Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters

Opleiding Het Groene Lyceum

Het Groene Lyceum

Het Groene Lyceum is een doorlopende leerroute, waarbij je in zes jaar een vmbo gl/tl en een mbo-niveau 4 diploma manager retail haalt. Hiermee kan je doorstromen naar het hbo.


Wat is het Groene Lyceum?

Het Groene Lyceum is een doorlopende leerroute, waarbij je in zes jaar een vmbo gl/tl en een mbo-niveau 4 diploma manager retail haalt. Hiermee kan je doorstromen naar het hbo. De eerste vier jaar volg je op een vo vestiging van Terra. Je kan instromen op het Groene Lyceum in jaar 1 en 2 op een vo vestiging. 

Op het Groene Lyceum volg je het vmbo profiel groen, met de daarbij behorende keuzevakken zoals dierverzorging of bloemstyling. Ook loop je stage in verschillende sectoren om te ontdekken wat jij na het Groene Lyceum wilt gaan doen. Je werkt aan een stevige theoretische basis als voorbereiding op het hbo, maar ontwikkelt daarbij ook competenties en vaardigheden. 

Het Groene Lyceum is de perfecte mix tussen theorie en praktijk. De praktijk zit niet alleen in de stages, maar ook in de manier waarop je leert. Bij het Groene Lyceum leer je veel door middel van projecten. Hierbij voer je onderzoek uit, werk je samen met medestudenten en presenteer je de resultaten. Zo ben je praktisch bezig én bouw je aan je theoretische kennis, waarmee je optimaal bent voorbereid op de hbo opleiding van je keuze. 

In leerjaar vijf en zes volg je lessen op een mbo-vestiging van Terra: 

• Terra Groningen 

• Terra Emmen 

• Terra Meppel

Wat leer je in leerjaar 5 en 6 van het Groene Lyceum?

Op het mbo volg je algemene vakken, beroepsgerichte vakken en een aantal keuzedelen. Deze keuzedelen zijn een mix van theorie en praktijk, zodat je je optimaal kan voorbereiden op de hbo-opleiding die je na het Groene Lyceum wil gaan volgen. 

Les op havo niveau 

Op het Groene Lyceum volg je een deel van de vakken op havoniveau, dit is om je optimaal voor te bereiden op de overstap naar het hbo. Hiervan zijn de vakken Nederlands en Engels verplicht, daarnaast kies je 2 voorbereiding havo keuzedelen uit. De vakken waar je uit kan kiezen zijn economie, biologie, natuurkunde, scheikunde en Duits. Met het afronden van dit keuzedeel bezit je de kennis van het vak op havo eindexamen niveau. Je kan ook kiezen voor het keuzedeel voorbereiding pabo in plaats van één van de vakken. In dit keuzedeel krijg je de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en mens & natuur. Met deze vakken bereid je je voor op het pabo toelatingsexamen, maar is ook interessant als je een studie in de sociale richting wil volgen. 

Stage 

Ook loop je in het vijfde en zesde leerjaar stage. Om je proeve van bekwaamheid te behalen, loop je stage in de retail. In het zesde jaar is ook ruimte voor een internationale stage in het buitenland. Wanneer je stage loopt is afwisselend, sommige weken is het één dag in de week, maar er zijn ook weken waarin je geen les hebt en je vooral richt op je stage. In het vijfde en zesde leerjaar heb je ook stageperiodes. Daarin heb je verschillende mogelijkheden; je kunt bijvoorbeeld stage lopen in de sector aansluitend op jouw hbo keuze. Je kunt ook kiezen voor een internationale stage. Als je kiest voor het profiel voorbereiding PABO, heb je meer stagetijd in het laatste leerjaar. 

Wat kost een mbo-opleiding?

Aan de mbo-opleidingen van Terra zijn kosten verbonden. Je moet rekening houden met kosten voor boeken, materialen, gereedschappen, door school georganiseerde excursies en overige schoolbenodigdheden. Lees hier meer over de kosten. 

Wat kan je na het Groene Lyceum doen?

Studenten die het Groene Lyceum hebben gedaan stromen door naar allerlei hbo opleidingen. Zo zijn er studenten die verder leren in de groene sector, zoals dier- en veehouderij en agrarisch ondernemerschap, maar ook studenten die een heel andere kant op zijn gegaan. Voorbeelden daarvan zijn verpleegkunde, de pabo, communicatie en multimedia design, social work, elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

Sucesvol

Met het Groene Lyceum word je breed opgeleid, waardoor je naar bijna alle hbo opleidingen kunt doorstromen. Doordat je op het Groene Lyceum zowel goede praktijkvaardigheden en competenties ontwikkeld én een stevige theoretische kennisbasis opbouwt ben je optimaal voorbereid op het hbo. Meerdere wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat studenten van het Groene Lyceum succesvol zijn op het hbo doordat zij zowel theoretische kennis als betere studievaardigheden hebben.